КыргызчаTürkçeРусскийEnglish

MATEMATİK BÖLÜMÜ ÇERÇEVE DERS PROGRAMI

1. YARIYIL

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

MAT-131

Matematik Analizi I

2

2

3

6

MAT-133

Analitik Geometri I

2

2

3

4

MAT-135

Lineer Cebir I

1

2

2

3

MAT-137

Matematik Lojik

1

2

2

3

UME-141

Enformatik

3

2

4

6

UME-151

Algoritmalar ve Programlama I

2

2

3

4

BES-105

Beden Eğitimi ve Spor I

0

2

0

0

ING-101

İngilizce I

2

0

2

2

KGZ/RSÇ-101

Kırgızca I / Rusça I

2

0

2

2

TOPLAM

15

14

21

30

2. YARIYIL

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

MAT-132

Matematik Analizi II

2

2

3

6

MAT-134

Diskret Matematik

1

2

2

3

MAT-136

Lineer Cebir II

1

2

2

3

MAT-140

Analitik Geometri II

1

2

2

3

FEN-110

Genel Fizik

3

2

4

5

UME-152

Algoritmalar ve Programlama II

2

2

3

6

BES-106

Beden Eğitimi ve Spor II

0

2

0

0

ING-102

İngilizce II

2

0

2

2

KGZ/RSÇ-102

Kırgızca II / Rusça II

2

0

2

2

TOPLAM

14

14

20

30

3. YARIYIL

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

MAT-231

Matematik Analizi III

2

2

3

5

MAT-233

Diferansiyel Denklemler I

2

2

3

5

MAT-235

Olasılık

2

2

3

5

MAT-237

Cebir I

1

2

2

3

MAT-239

Diferansiyel Geometri I

2

2

3

4

MAT-241

Teorik Mekanik

2

2

3

4

FLS-251

Felsefe

2

0

0

2

TAR-251

Ata Meken Tarihi I(K.C.)

2

0

0

2

TOPLAM

15

12

17

30

4. YARIYIL

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

MAT-232

Matematik Analizi IV

2

2

3

5

MAT-234

Diferansiyel Denklemler II

2

2

3

6

MAT-236

Matematik İstatistik

1

2

2

3

MAT-238

Matematik Öğretim Yöntemleri

1

2

2

3

MAT-240

İktisatta Matematik Yöntemler

1

2

2

3

EGT- 202

Psikoloji

2

2

3

4

TUR-226

Manasşinaslık

2

0

0

2

TAR-252

Ata Meken Tarihi II (T.C.)

2

0

0

2

EDF-202

Dünya ve Türk Uygarlıkları

2

0

0

2

TOPLAM

15

12

15

30

5. YARIYIL

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

MAT-331

Kısmi Diferansiyel Denklemler I

2

2

3

4

MAT-333

Fonksiyonel Analiz I

2

2

3

4

MAT-335

Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar Teorisi I

1

2

2

3

UME-335

Sayısal Analiz I

2

2

3

4

EGT-303

Pedagoji

3

0

3

5

 

Bölüm İçi Seçmeli Ders (BİSD)

3

0

3

5

 

Bölüm İçi Seçmeli Ders (BİSD)

3

0

3

5

TOPLAM

16

8

20

30

BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERSLER

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

MAT-337

İntegral Denklemler

3

0

3

5

MAT-339

Diferansiyel Geometri II

3

0

3

5

MAT-341

Cebir II

3

0

3

5

6. YARIYIL

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

MAT-332

Kısmi Diferansiyel Denklemler II

2

2

3

4

MAT-334

Fonksiyonel Analiz II

2

2

3

5

MAT-336

Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar Teorisi II

1

2

2

3

MAT-338

Stokastik Süreçler Teorisi

1

2

2

3

MAT-340

Topoloji I

1

2

2

3

UME-336

Sayısal Analiz II

2

2

3

4

BIO-310

İş Güvenliği ve Sağlığı 

2

2

3

4

STJ -302

Staj

0

0

0

4

TOPLAM

11

14

18

30

7. YARIYIL

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

MAT-401

Araştırma ve Uygulama Yöntemleri

0

4

2

5

MAT-403

Varyasyon Hesabı ve Optimizasyon Yöntemleri

3

0

3

5

MAT-405

Oyunlar Teorisi ve Yöneylem Araştırması

3

0

3

5

 

Bölüm İçi Seçmeli Dersi (BİSD)

3

0

3

5

 

Bölüm İçi Seçmeli Dersi (BİSD)

3

0

3

5

 

Bölüm Dışı Seçmeli Ders (BDSD)

2

0

2

5

TOPLAM

14

4

16

30

BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERSLER

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

MAT-407

Matematiksel Modelleme

3

0

3

5

MAT-409

Grup Teorisi

3

0

3

5

MAT-411

Matematiksel Biyoloji

3

0

3

5

MAT-413

Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri

3

0

3

5

MAT-415

Finansal Matematik

3

0

3

5

8. YARIYIL

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

MAT-402

Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözüm Yöntemleri

3

0

3

5

MAT-404

Diferansiyel Denklemler için Ters Problemler

3

0

3

6

BTZ-452

Bitirme Tezi

1

4

3

3

DES-400

Genel Uzmanlık Devlet Sınavı

0

0

0

2

DES-402

Kırgızistan Tarihi Devlet Sınavı

0

0

0

1

DES-404

Bitirme Tezi Savunma Sınavı

0

0

0

1

 

Bölüm İçi Seçmeli Dersi (BİSD)

3

0

3

6

 

Bölüm İçi Seçmeli Dersi (BİSD)

3

0

3

6

TOPLAM

13

4

15

30

GENEL TOPLAM

113

82

142

240

BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERSLER

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

МАТ-406

Diferansiyel Denklemlerin Çözümlerinin Asimptotik Özellikleri

3

0

3

6

МАТ-408

Riemann Geometrisi

3

0

3

6

MAT-410

Optimal Süreçlerin Matematiksel Teorisi

3

0

3

6

MAT-412

Fourier Analizi

3

0

3

6

МАТ-414

Genelleştirilmiş Fonksiyonlar

3

0

3

6

MAT-416

Stabil Olmayan Problemler

3

0

3

6

MAT-418

Topoloji II

3

0

3

6

MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

1. YARIYIL

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

MAT-131

MATEMATİK ANALİZİ I

BZD

2

2

3

6

Sayılar, Lıneer nokta Kümeleri,  Diziler teorisi, Tümevarım, Basit Fonksıyonlar, Fonksiyonun limiti, Süreklilik, Diferensiyel hesabı, Türev, Yüksek mertebeden türevler ve diferensiyeller, Türevin geometrik yorumu ve uyğulamaları, L’Hospital kuralı,  Eğri grafiğinin çizimi, Belirsiz integral.

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

MAT-133

ANALİTİK GEOMETRİ  I

BZD

2

2

3

4

Vektörler ve vektörler üzerinde işlemler, Koordinat Düzlemi (Analitik, kutupsal, Homojen), Düzlemdeki doğrunun denklemi, Düzlemdeki doğruların oluşturduğu  açı, Bir noktanın doğruya  uzaklığı,  İki doğrunun durumu, İki nokta arasındaki uzaklık, Noktanın doğruya uzaklığı, Doğru demeti, Üçgen bölgenin  alanı, Hes-Normal denklemi, İkinci mertebeden Eğriler (Çember, Elips, Hiperbol, Parabol).

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

MAT-135

LINEER CEBİR I

BZD

1

2

2

3

Matrisin kavramı, Matrisler üzerinde işlemler,  n. Mertebeden determinantlar, Kofaktörler ve Minörler, Ters matris,  Lineer denklem sistemin matrisler yöntemi ile çözümü,  Cramer metodu,  Gauss metodu, Lineer vektörel uzaylar, Kronecker-Kapelli teoremi.

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

MAT-137

MATEMATİKSEL LOJİK

BZD

1

2

2

3

Düşünceler ve mantıksal gerçek Düşüncelerin esas semaları, Yüklemler hesabı, Kuvantum, Algoritmalar teorisi, Turing’in makinesi.

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

UME-141

ENFORMATİK

BZD

3

2

4

6

Bilgisayar ve temel kavramları.  Sistem birimi. Bilgisayarınıza veri girişi. Cihazların kaydı. Elemanlar ve ağlar. Internet ve küresel ağ (web).

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

UME-151

Algoritmalar ve Programlama I

BZD

2

2

3

4

Algoritmalar ve problemleri  çözme süreci,  Problem çözme stratejileri, problem çözmedeki  algoritmaların  rolü, algoritmaların uygulanması sürecinin stratejileri, algoritma tanımı ve özellikleri,  Programlama dillerinin evrimi,  Programlama dillerinin sözdizimi ve semantiği, Programlama sistemleri, Sözdizimi, Sabitler  ve değişkenler, skaler ve bileşik veri tipleri, ifadeler ve atama, şarta bağlı ve döngüsel  kontrol yapıları, prosedürler ve fonksiyonlar.

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

BES-105

BEDEN EĞITIMI VE SPOR I

OZD

0

2

0

0

Beden eğitimi ve sporun faydaları. Sporda ısınma ve ısınmanın önemi. Spor branşlarında (atletizm, voleybol, basketbol, jimnastik, tenis, fitness v.b.) temel hareketlerin öğretilmesi ve performans ölçümleri. Spor becerilerini geliştirme ve sporla sağlıklı yaşam tarzına yönelik temel spor hareketlerinin öğretimi. Mekik, şınav, barfiks, ip atlama, durarak uzun atlama, dikey sıçrama, koordinasyon parkuru çalışmaları ve performans ölçümleri. Öğrencilerin temel motorik özellikleri olan, kuvvet, sürat, dayanıklılık, esneklik ve koordinasyon becerilerini geliştirici temel motorik özellikler. Sporda yapılmaması gereken yanlış hareketler. Sporda germe egzersizleri.

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

ING-101

İNGILIZCE I

OZD

2

0

2

2

İngiliz alfabesinin öğretilmesi, okuma-yazma becerisinin kazandırılması, İngilizcenin temel söz varlığına ait kelime ve kavramların öğretilmesi ve öğrencilerin iletişim becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir program uygulanır. Temel dilbilgisi yapıları öğretilir. Geçmiş zaman, şimdiki zaman ve gelecek zaman yapıları, kalıp sözler ile varlıkların cinsiyet ayrımlarının kavranmasına yönelik alıştırmalar yapılır. Telaffuz çalışmaları da bu programa dahildir.Temel zamanların öğretilmesi, fiillerin duruma göre kullanılması, fiillerin diğer sözcük türleriyle ilişkileri kısa metinler yoluyla verilir. Öğrencilerin basit cümle kalıplarını öğrenmesine yönelik uygulamalar yapılır. Öğretilen dilbilgisi yapıları, temel beceriler (okuma, yazma, konuşma ve dinleme) ile ilgili materyallerle desteklenir.

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

KGZ-101/

RSÇ-101

KIRGIZCA I / RUSÇA I

OZD

2

0

2

2

Kırgızca’yı doğru yazma; okuduğu, duyduğunu ve düşüncelerini serbestçe anlatabilmeyi öğretme. Resmi yazışma kurallarını öğretme ve bunu uygulamaya dönüştürebilme. Öğrencilerin, Kırgızca’nın sesbilimi ve telâffuz, güzel yazma ve imlâ, sözcükbilim, deyimler, dilbilgisi, şekilbilgisi, kelime grupları ve cümle yapısı ile ilgili bilgilerini arttırma. Kırgız şair ve yazarların hayatı ve eserleri ile tanıştırma ve özellikle  C. Aytmatov’un bazı eserlerini inceleyerek öğrencilerin sanatsal düşünce yeteneklerini geliştirme ve kelime hazinesini arttırma. Konuşmalarında atasözleri, deyimleri ve özlü sözleri kullanabilmeye; etkili, düzgün  ve güzel konuşmaya alıştırma. İletişim kurma ve dilbilgisi kabiliyetini her şekilde (okuma, dinleme, yazma, konuşma) başlangıç seviyesinde öğretmek

2. YARIYIL

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

MAT-132

MATEMATİK ANALİZİ II

BZD

2

2

3

6

Belirli integral,  Newton-Leibnitz formülü, Genelleştirilmiş integraller, Belirli İntegralin uygulama alanları (Alan, hacim, Yay uzunluğu),     Sayısal seriler, Serilerin yakınsaklığı ve Cauchy kriteryumu, Abel ve Diriklet testi, Fonksiyonel seriler.

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

MAT-134

DİSKRET MATEMATİK

BZD

1

2

2

3

Kombinatorinin  temel kavramları, Graflar ve onların üzerine problemler, Ağ grafikler işleme, Cebir mantığının fonksiyonları, Fonksiyon sınıfları1, Algoritmaları değerlendirme, Polinom algoritmaları.

 

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

MAT-136

LİNEER CEBİR II

BZD

1

2

2

3

Lineer dönüşümler, Öz değerler ve öz vektörler, Kuadratik formlar,  Polinomlar, Diferensiyel denklem Sistemlerinin Matris inversleri ile çözümü.

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

MAT-140

ANALİTİK GEOMETRİ  II 

BZD

1

2

2

3

Düzlemin denklemi, Uzaydaki eğrinin denklemi, Uzaydaki doğrunun denklemi, İki Düzlemli açı,  İkinci mertebeden yüzeyler( Küre, Elipsoyid, Hiperboloyid, Paraboloyid), Düzlemde geometrik dönüşümler (Öteleme, Dönme, Homoteti), Simetri, Koniklerin genel incelemesi ve indirgenmeler, uzayda küresel ve silindirik koordinatlar, Parametrik Eğrilerin çizimi.

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

FEN-110

GENEL FİZİK

BZD

3

2

4

5

Vektörler, Kinematik, Newton Kanunları, İş ve Kinetik Enerji, Potansiyel  Enerji ve Enerjinin Korunumu, Momentum  ve  Çarpışmalar, Dönme Dinamiği, Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum, Salınımlar, Basit Harmonik Hareket, Kütle Çekimi.

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

UME-152

ALGORİTMALAR VE PROGRAMLAMA II

BZD

2

2

3

6

Nesne tabanlı programlama,  Temel veri yapıları: diziler, kayıtlar, satır ve bellek veri bunların sunumu, Hafıza ana sınıfları (statik, otomatik, dinamik),  listelerinin,  steklerinin, sıraların: grafların ve ağaçların  temsil ve uygulanması, Uygulama programlama arabirimi  (API) ve uygulamaları.

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

BES-106

BEDEN EĞITIMI VE SPOR II

OZD

0

2

0

0

Beden eğitimi ve sporun faydaları. Sporda ısınma ve ısınmanın önemi. Spor branşlarında (atletizm, voleybol, basketbol, jimnastik, tenis, fitness v.b.) temel hareketlerin öğretilmesi ve performans ölçümleri. Spor becerilerini geliştirme ve sporla sağlıklı yaşam tarzına yönelik temel spor hareketlerinin öğretimi. Mekik, şınav, barfiks, ip atlama, durarak uzun atlama, dikey sıçrama, koordinasyon parkuru çalışmaları ve performans ölçümleri. Öğrencilerin temel motorik özellikleri olan, kuvvet, sürat, dayanıklılık, esneklik ve koordinasyon becerilerini geliştirici temel motorik özellikler. Sporda yapılmaması gereken yanlış hareketler. Sporda germe egzersizleri.

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

ING-102

İNGILIZCE II

OZD

2

0

2

2

. Verilmis kurs Ingilis dili grameri ve kelime kazinasiyla birlikte konusma, dinleme, okuma ve yazi yatkinliklarini geliştirmek.

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

KGZ-102/

RSÇ-102

KIRGIZCA II / RUSÇA II

OZD

2

0

2

2

Kırgızca’yı doğru yazma; okuduğu, duyduğunu ve düşüncelerini serbestçe anlatabilmeyi öğretme. Resmi yazışma kurallarını öğretme ve bunu uygulamaya dönüştürebilme. Öğrencilerin, Kırgızca’nın sesbilimi ve telâffuz, güzel yazma ve imlâ, sözcükbilim, deyimler, dilbilgisi, şekilbilgisi, kelime grupları ve cümle yapısı ile ilgili bilgilerini arttırma. Kırgız şair ve yazarların hayatı ve eserleri ile tanıştırma ve özellikle  C. Aytmatov’un bazı eserlerini inceleyerek öğrencilerin sanatsal düşünce yeteneklerini geliştirme ve kelime hazinesini arttırma. Konuşmalarında atasözleri, deyimleri ve özlü sözleri kullanabilmeye; etkili, düzgün  ve güzel konuşmaya alıştırma. İletişim kurma ve dilbilgisi kabiliyetini her şekilde (okuma, dinleme, yazma, konuşma) başlangıç seviyesinde öğretmek

3. YARIYIL

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

MAT-231

MATEMATİK ANALİZİ III

BZD

2

2

3

5

Çok değişkenli fonksiyonlar, Fonksiyonun noktadaki limiti, Süreklilik, Kısmi değişimler, Kısmi türevler, Toplam diferensiyel, Çok değişkenli fonksiyonların ekstremumları,  Jakobienler, Çok katlı integraller, İki katlı İntegral ile alan ve hacim hesapları, Eğrisel integraller, Yüzey integralleri.

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

MAT-233

DİFERANSİYEL DENKLEMLER I

BZD

2

2

3

5

Adi Diferansiyel denklemler, Diferansiyel denklemleri sınıflandırma, Bernoulli denklemi, İntegral çarpanı, Tam diferansiyel denklem, Lagranc denklemi, Clairaut denklemi, n. Mertebeden lineer homogen ve homogen olmayan denklemler, Çözümlerin baz sistemi, Keyfi sabitlerin varyasyon metodu.

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

MAT-235

OLASILIK TEORİSİ

BZD

2

2

3

5

Matematiksel istatistiğin esas problemleri, Çıkarma, varyantlar, Frekanslar, Dağıtılma parametrelerinin istatistik değerlendirmeleri, Dağıtılma parametrelerinin aralıklı değerlendirmeleri, Korelyasyon analizinin elemanları, İstatistik hipotezlerinin istatistik kontrolü, İstatistik modellemenin elemanları.

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

MAT-237

CEBİR  I

BZD

1

2

2

3

Tam sayılar, Bölünebilme, Asal çarpanlar, tam sayı kongrüansları, deklem çözümleri, Gruplar,  Grup izomorfizmaları, Sonlu permütasyon grupları, Cayley teoremi, normal alt gruplar, homomorfizmalar,  Sylow teoremleri, Halka, Tamlık bölgesi ve cisimler.

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

MAT-239

DİFERANSİYEL GEOMETRİ I

BZD

2

2

3

4

Öklid uzayında eğilerin ve yüzeylerin teorisi, Eğrilik, Bükme, Frene formülleri. Yüzeylerin 1. kuadratik formu, eğrinin uzunluğu, eğriler arasındaki açılar, yüzey bölgelerinin alanı, Yüzeyin 2. kuadratik formu,  Yüzeylerin küresel dönüşümleri, Yüzeyin 3. kuadratik formu.

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

MAT-241

TEORİK MEKANİK

BZD

2

2

3

4

Noktanın kinematiği, Noktanın dinamiği, Katı cisim kinematiği, Karşılıklı hareketin dinamiği. Maddesel noktalar sisteminin dinamiği, Aralıksız çevrenin mekaniği, Lagrange ve Gamilton’un denklemleri, Mekaniğin Varyasyon prensipleri, Salınım teorisi. 

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

FLS-251

FELSEFE

OZD

2

0

0

2

Bu ders Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü akademik personelleri tarafından uzaktan eğitim yoluyla okutulmaktadır. Ders iki bölümden oluşmaktadır; Felsefe Tarihi ve Sistematik Felsefe. Felsefe Tarihinde Antik çağdan günümüze kadar gelen Batı, Doğu, İslam ve Türk Felsefesi hakkında genel hatlarıyla bilgiler verilir. Sistematik Felsefede ise ontoloji, epistemoloji, etik v.s. gibi felsefe disiplinleri ve akımları hakkında öğrenciler bilgilendirilir. Dersin amacı, üniversite öğrencilerininin felsefî problemler karşısında eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmektir.

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

TAR-251

ATA MEKEN TARİHİ I(K.C.)

OZD

2

0

0

2

Ata Meken Tarihi I (Kırgızistan Cumhuriyeti Tarihi) dersinde eski çağlardan günümüze kadar Kırgızların ve Kırgızistan’ın tarihi ayrıntılı olarak ele alınır. Kırgızlarının menşei, siyasi, iktisadi, sosyal ve kültür tarihinin ana hatları işlenir. Dersin amacı Kırgızistan Cumhuriyeti tarihini öğrencilere bilimsel ve objektif yaklaşım ile aktararak bilgi edinmelerini sağlamak, vatan severlik  duygusunu uyandırmak

4. YARIYIL

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

MAT-232

MATEMATİK ANALİZ IV

BZD

2

2

3

5

Ölçü, ölçülebilen fonksiyonlar,  Lebesgue ve Rıemann integralleri,  Fubini teorimi, Stiltyes integrali, Toplanabilir fonksiyonlar uzayı ve ortogonal seriler, Hölder’in ve Minkovski’nin eşitsizliği, Lp uzayı, Fourier dönüşümü, Laplace dönüşümü.

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

MAT-234

DİFERANSİYEL DENKLEMLER II

BZD

2

2

3

6

Mertebeden diferansiyel denklem sistemi,  Çözümlerin baz sistemi, Keyfi sabitlerin varyasyon metodu,  Kararılılık teorisi, Lyapunov’un kararlılık kavramı ve asimptotik kavramı, Düğüm, Eyer, Fokus, Merkez, Harekete işareti olan dügüm,  İlk integrali.

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

MAT-236

MATEMATİK İSTATİSTİK

BZD

1

2

2

3

Olasılığın klasik tanımı, Geometrik olasılık,  Şartlı olasılık, Bayes’in formulleri, Kesikli ve sürekli tesadüf büyüklükleri,  Matematik bekleme ve özellikleri, Dağılım ve ortalama sapması, Düzgün, üstel ve normal dağıtılma, Büyük sayılar kanunu,  Chebyshev’in eşitsizliği,  Bernoulli teoremi.

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

MAT-238

MATEMATİK ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

BZD

1

2

2

3

Matematik Öğretim Yöntemlerinin sınıflandırılması (öğretmen merkezli ve öğrenci merkezli öğretim),  öğretim yöntemlerinin açıklaması (Düz anlatım, Soru-cevap, Tartışma, Problem Çözme, Gezi-Gözlem, Deneysel etkinlikler, tanımlarla öğretim, Buluş Yöntemi, Senaryo kullanımı, Analiz, Gösterip yaptırma, Kurallarla öğretim,  Oyunlarla Öğretim, Örnek olay incelemesi), Öğretim Tekniklerinin açıklanması (Grup ile öğretim, Bireysel öğretim), Yöntemleri açıklayıcı etkinliklerin yapılması, Cebir öğretimi, geometr öğretimi, ölçme ve değerlendirme.

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

MAT – 240

İKTİSATTA MATEMATİK YÖNTEMLER

BZD

1

2

2

3

Giriş,  Matematiksel ekonomik modeller kurma,  Kaynak ayırma problemi, Bireysel talep, Tüketici talebi,  Firma teorisi, Görevlerin Ağı.

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

EGT-202

PSİKOLOJİ

OZD

2

2

3

4

Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışçı kuramlar, bilişsel kuramlar, varoluşçu kuram vb.), psikolojinin biyolojik temelleri, zeka ve kuramları, duyum ve algılama, bellek kişilik ve kuramları, normal dışı davranışlar, güdülenme, heyecan, savunma mekanizmaları.

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

TUR-226

MANASŞİNASLIK

OZD

2

0

0

2

Manasşinaslık dersinde Kırgız halkının en önemli değerlerini içinde barındıran Manas destanı hakkında bilgiler verilecektir. Destanın Kırgız halkının tarihinde, kültüründe  ve edebiyatındaki önemi ve önemi üzerinde durulacaktır. Destan araştırmaları, yayımlanması, çevrilmesi ve diğer konuları hakkında bilgiler  verilecektir. Büyük manasçıların eserleri, onların anlattıkları varyantları karşılaştırmalı bir şekilde okutulacaktır. Epik eserlerin yaratım özellikleri, Manas destanını söyleyenlerin özellikleri öğretiliecektir. Destan Türkçe konuşan halkların destanları ve Batı dünyasının klasik sayılan destanlarıyla karşılaştırılacaktır.

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

TAR-252

ATA MEKEN TARİHİ II (T.C.)

OZD

2

0

0

2

Derste Türkiye Cumhuriyeti’nin nasıl bir tarihi süreç içerisinde kurulduğu ve modern Türkiye’nin temel dinamikleri işlenir.

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

EDF-202

DÜNYA VE TÜRK UYGARLIKLARI

OZD

2

0

0

2

Bu ders Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü akademik personelleri tarafından uzaktan eğitim yoluyla okutulmaktadır. Dünya ve Türk Uygarlıkları dersinde Antik çağdan günümüze kadar gelen dünya medeniyetlerinin ortaya çıkışı, gelişim evreleri ve medeniyetler arasındaki ilişkiler okutulur. Ayrıca Türk medeniyetinin dünya medeniyetleri arasındaki yeri ve rolü ele alınacaktır. Bu ders, medeniyetlerin doğuşu, yayılması, özellikleri, bunların birbirlerine geçişi, felsefî gelenekleri, dinlerin rölü, düşünce çatışmaları, teknolojik yenilikler, teknolojinin yayılması, gelişmesi, medeniyetlerin yükselişi, çöküşü gibi konuları kapsar ve bilim adamlarının medeniyetler teorileri ilgili görüşlerine yer verilir.

5. YARIYIL

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

MAT-331

KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER  I

BZD

2

2

3

4

Temel kavramlar, Cauchy-Kowalewsky teoremi, ikinci basamaktan denklemlerin sınıflandırılması, kanonik formlar, hiberbolik ve parabolik denklemler, Cauchy problemi, Riemann metodu, Goursat problemi, ardışık yaklaşıklar metodu.

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

MAT-333

FONKSİYONEL ANALİZ I

BZD

2

2

3

4

Metrik ve Normlu uzaylar, Banach uzayları, sınırlı ve sürekli lineer operatörler, normlu operatör uzayları, dual uzay, iç-çarpım uzayı, Hilbert uzayı, ortogonal ve ortonormal kümeler ve diziler, total ortonormal kümeler ve diziler, Lineer operatör denklemler, diferansiyel ve integral denklemler.

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

MAT-335

KOMPLEKS DEĞİŞKENLİ FONKSİYONLAR TEORİSİ  I

BZD

1

2

2

3

Kompleks sayıların cebirsel ve geometrik özellikleri, topolojik özellikleri, Kompleks değişkenli fonksiyonlar, Kompleks değişkenli fonksiyonlarda limit, süreklilik, türev, Analitik fonksiyonun modülünün ve argümanının geometrik anlamı, Cauchy-Riemann denklemleri, Üstel, logaritmik, hiperbolik, ters trigonometrik fonksiyonlar, Kompleks kuvet fonksıyonları,  Kompleks argümana göre integral alma, Residüler teorisi, Cauchy-Goursat teoremi, Konformal dönüşümler.

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

UME-335

SAYISAL ANALİZ I

BZD

2

2

3

4

Sayısal yöntemler, İnterpolasyon ve yaklaşım fonksiyonları, Lineer denklemlerin  yaklaşık çözümü, doğrusal olmayan denklemlerin yaklaşık çözümü, Sayısal türev, Sayısal integral.

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

EGT-303

PEDAGOJİ

OZD

3

0

3

5

Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21. yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Kırgız ve Türk eğitim sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

MAT-337

İNTEGRAL DENKLEMLER

BİSD

3

0

3

5

Lineer uzaylar, normlu uzaylar, Hilbert uzayları, L2 uzayı, operatörler, tam sürekli operatörler, lineer integral denklemler, Fredholm teorisi, lineer olmayan integral denklemler, Volterra integral denklemleri.

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

MAT-339

DİFERANSİYEL GEOMETRİ II

BİSD

3

0

3

5

Yüzeyler kuramı. Yönlendirme. Şekil operatörü. Gauss dönüşümü. Yüzey üzerinde özel eğriler. Temel formlar. Gauss denklemi. Gauss eğriliği. Ortalama eğrilik. Asli eğrilik. Normal eğrilik. Geodezik burulma. Şeritler kuramı. Eğrilik çizgisi, asimptotik eğri, jeodezik eğri. Dönel yüzeyler üzerinde bağlantılar. Işın yüzeylerinin diferensiyel geometrisi. Paralel yüzeyler. Minimal yüzeyler. Hiperyüzeyler. Yüzeyler arasında diferensiyellenebilir dönüşümler, izometriler.

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

MAT-341

CEBİR II

BİSD

3

0

3

5

Halkalar. Tamlık bölgeleri ve cisimler. Bir tamlık bölgesinin bölüm cismi, Sıralı tamlık bölgeleri. İdealler ve bölüm halkaları, halka homomorfizmaları. Bir halkanın karakteristiği, maksimal ve asal idealler. Bir halka üzerindeki polinomlar, polinomlarda bölünebilme. Polinomlar halkasında çarpanlara ayırma. Polinomların kökleri ve indirgenmezlik kriterleri. Bir cismin cebirsel genişletmeleri.

6. YARIYIL

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

MAT-332

KISMİ  DİFERANSİYEL DENKLEMLER II

BZD

2

2

3

4

En de yönlendirilmiş türevler ve Green formülü, self-adjoint operatörler, divergens teoremi, eliptik denklemler ve sınır değer problemleri, Harnack eşitsizlikleri, Potansiyel teorisi.

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

MAT-334

FONKSİYONEL ANALİZ II

BZD

2

2

3

5

Banach Uzayındaki lineer operatörler, Hahn-Banach teoremi, Ters operatörler ve lineer operatör denklemleri, Spektral teorisi, Tam sürekli operatörler ve operatör denklemleri.

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

MAT-336

KOMPLEKS DEĞİŞKENLİ FONKSİYONLAR TEORİSİ  II

BZD

1

2

2

3

Analitik fonksıyonların integral ve seri gösterimleri, uygulamaları, Diziler ve Seriler, Kuvvet serileri, Taylor serisi, Laurent serisi, sıfırlar ve kutuplar,  Rezidü teoremi ve hesaplamaları,  Rasyonel fonksıyonların genişletilmiş integralleri, argument ilkesi ve Rauche teoremi.

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

MAT-338

STOKASTİK SÜREÇLER TEORİSİ

BZD

1

2

2

3

Rastgele Süreçlerin tanımı; bağımsız artışlı stokastik Süreçler; Wiener Süreçler ve Poisson Süreçler; Homojen olmayan ve bileşik (Compound) Poisson  Süreçleri. Kesikli parametreli Markov zincirleri; rasgele yürüyüşler; Dallanma Süreçleri. Sürekli parametreli Markov zincirleri; Kolmogorov diferansiyel denklemleri; Doğum-Ölüm süreçleri; Markov kuyruk modellerine uygulamaları; Doğum-Ölüm Süreçlerinin limit davranışı. Yenilenme (renewal) Süreçleri; Poisson Süreçlerin yenilenme Süreçleri gibi incelenmesi; Kuyruk (queueing) sistemleri:  kuyruk Süreçleri; Markov kuyruk sistemleri;  M/G/1 ve  M/G/∞ sistemleri. Güvenilirlik (Reliability) teorisi. Brownian Motion ve Durağan Süreçler.

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

MAT-340

TOPOLOJİ I

BZD

1

2

2

3

Normal uzaylar, Tychonoff uzayları, kompaktlaştırmalar, lokal kompakt bir uzayın kompakt bir uzayın içine gömülmesi (Alexandroff kompaktlaştırması), lokal kompakt sigma-kompakt uzaylar, parakompakt uzaylar, sayılabilir kompakt uzaylar, pseudo-kompakt uzaylar. Fonksiyonlar ailesi yardımı ile oluşturulan topolojiler, bölüm uzayları, açık denklik bağıntılar ve kapalı denklik bağıntılar, süzgeçler, fonksiyon uzayları, kompakt-açık topoloji, Baire uzayları.

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

UME-336

SAYISAL ANALİZ II

BZD

2

2

3

4

Adi diferansiyel denklemlerin çözümü,  Runge-Kutta yöntemi, Kısmi türevleri ile diferansiyel denklemlerin çözümü, Sonlu farklar yöntemi., Projeksiyon yöntemleri.

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

BIO-310

İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞILIĞI

OZD

2

2

3

4

İş Sağlığının Sosyal Boyutu, İşyerinde Tutulması Zorunlu Sağlık Raporları Ve Belgeler, İşyerinde Meslek Hastalıklarını Oluşturan Fiziksel Ve Kimyasal Faktörler / SSK Mevzuatına Göre Sağlık Mevzuatı, işyerinde Ortak Sağlık Birimi, Gürültünün, Titreşimin Sağlığa Etkileri Ve Önlemleri, İşyerinde Gürültü Haritasının Düzenlenmesi, İş Ortamında Tozlar, Gazlar Ve Etkileri, İşyerinde Sağlık Açısından Hijyen Ve Temizlik, Gıda Endüstrisinde iş Hijyeni, Enerji Ve Ağırlık Kontrolü, Dengeli Beslenme,Yaşam Boyu Spor.

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

STJ-302

STAJ  (MESLEKİ UYGULAMA STAJI) 

BZD

0

0

0

4

Haziran ve Temmuz aylarında öğrenciler iş yerlerinde 4 hafta süreyle  çalışma yapacaktır.

7. YARIYIL

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

MAT-401

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ

BZD

0

4

2

5

Öğrenci bitirme tezi için araştırmalar yaparak materyal toplar, tez yazma tekniklerini öğrenir. 

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

MAT-403

VARYASYON HESABI VE OPTİMİZASYON YÖNTEMLERİ

BZD

3

0

3

5

Varyans hesabının basit problemleri, ekstremum gerek şartı, Euler-Lagrange denklemi, Legendre ve Jacobi’nin şartları, optimal yönetimin problemleri, program yönetimi, sentez yönetimi, L.S. Pontryaginin maksimum prensibi ve onun gerek şartı, çabuk hareketin lineer problemi, lineer sistemlerde yönetebilme ve onun kriteryumu, lineer ve kuadratik kriteryum ve onun maksimum prensibi yardımıyla çözümü, optimal yönetimde Bellman Denklemi ve dinamik programlama, kesikli sistemlerde dinamik programlama.

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

MAT-405

OYUNLAR TEORİSİ VE YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI

BZD

3

0

3

5

Oyun ve Karar Teorisine Giriş, Optimizasyon Teorisinden Gerekli Bilgiler, Belirsizlik durumunda karar verme, Optimal Portföy Seçimi, Oyun Teorisi: 2 oyunculu matris oyunları, Strateji Oyunları, Ekonomi ve Finans Uygulamaları. İşlemleri araştırmanın esas kavramları, usül ve esaslar,  İşlemleri araştırmanın amacı ve meseleleri, Doğrusal programlama yöntemlerin, işlemlerin araştırma,  Doğrusal programlamaya giriş, DP meselelerin çözmede simpleks yöntemi, İki aşamalı yöntemler, İşlemlerin araştırılmasındaki ağ metodları.

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

MAT-407

MATEMATİKSEL MODELLEME

BİSD

3

0

3

5

Modelleme, Modeller tipleri, Lineer modellerin özellikleri, Modellerin yapı yöntemleri, Modellerin araştırmalardaki rolü, Su dinamiğinde ısı ve kütle değişiminin temelleri, modelleme, modeller ve onların pratikte uygulanması.

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

MAT-409

GRUP TEORİSİ

BİSD

3

0

3

5

Grup kavramı. Sonlu ve Sonsuz Gruplar. Lie Grubu. Faktör Grup. Abelian ve Abelian olmayan Gruplar. Topluca ve Topluca Olmayan Gruplar. Grupları Sunma. Schur’un Yardımcı Teoremi. Sürekli Gruplar. Dönme Grubu. Lorentz Grubu.

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

MAT-411

MATEMATİKSEL BİYOLOGİ

BİSD

3

0

3

5

Problemler Türleri ve Matematik Modelleri,     Kalite (temel) modeli, Sınırsız büyüme,   Üstel büyüme,  Otokataliz.  Sınırlı büyüme. Ferhulst denklemi, Yüzeydeki Kısıtlamalar,  Mono modeli ve Michaelis-Menten denklemi, Etkileşimin temel modeli,   Rekabet,  Seçim.   Lotka ve Volterrainın Modeli,   Titreşimler ve  biyolojik sistemlerde ritimler,    Yaşamın dalgaları,  Tüketimli yapılar,  "Brusselatör"  Temel  modeli ,  Belousov-Zabotinski reaksiyonu.    Sinir iletim teorisi.

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

MAT-413

DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN SAYISAL ÇÖZÜMLERİ

BİSD

3

0

3

5

Lineer çok adımlı metodlar, Uygunluk, yaklaşım, yakınsaklık, D-kararlılık, Tek adımlı metodlar, Düzenlilik, Yakınsaklık teoremi, Runge-Kutta şemaları, Mutlak kararlılık, A-kararlılığın kavramı.

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

MAT-415

FİNANSAL   MATEMATİK

BİSD

3

0

3

5

Basit mali işlemler ve faiz ücreti. Matematiksel indirim ve basit oranının banka muhasebesi. Bileşik mali işlemleri ve faiz ücreti. Kredinin vadesinin belirlenmesi. Vadeyin ve faiz oranının belirlenmeesi. Üretim faiz hesaplari. Borçları kısmen itfa etme. Geri ödeme taksiti. Para birimi dönüştürme. Faiz vergilendirmesi. Dönüşüm ücretleri. Faiz oranlarının denkliği. Ödeme akışları. Genel sorular ve nitelikleri. Tahakkuk eden tutanlar ve çağdaş değerlerinin hesaplanmasını doğru yöntemleri. Değişmez finansal rontları. Ayrılmiş  ve ertelenmiş rontların maliyet özellikleri. Değişmez sürekli  mali rontlar.  Değişken mali  rontlar.

8. YARIYIL

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

MAT-402

KISMİ  DİF. DENKLEMLERİN SAYISAL ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

BZD

3

0

3

5

Analitik çözümlerinin sayısal çözümleri ile karşılaştırılması, Sonlu farklar metodu, Açık fark şemaları, Kesiğin yuvarlaklaştırma hataları, Büyük adımla hesaplamaların kapalı fark şeması, Kısmi türevli diferensiyel denklemleri çözmenin Monte-Karlo dönüşümü metodu yardımıyla çözü

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

MAT-404

DİFERANSİYEL DENKLEMLER İÇİN TERS PROBLEMLER

BZD

3

0

3

6

Diferansiyel denklemler için düz ve ters problem kavramı. Ek bilgi ve ters problemlerin sınıflandırılması. Diferansiyel denklemler için ters problemler. Parabolik denklemler için ters problemler. Hiperbolik denklemler için ters problemler. Eliptik denklemler için ters problemler. Yüksek mertebeden denklemler için ters problemler.

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

BTZ-452

BİTİRME TEZİ VE SAVUNMA SINAVI

BZD

1

4

3

3

Öğrenci kendisine verilen konuyu danışman hocası kontrolünde hazırlar, sunar ve kitapcık olarak bastırır.

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

DES-400

Genel Uzmanlık Devlet Sınavı

OZD

0

0

0

2

 

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

DES-402

Kırgızistan Tarihi Devlet Sınavı

OZD

0

0

0

1

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

DES-404

Bitirme Tezi Savunma Sınavı

OZD

0

0

0

1

 

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

MAT-406

DİF. DENKLEMLERİN ÇÖZÜMLERİNİN ASİMPTOTİK ÖZELLİKLERİ

BİSD

3

0

3

6

Sınırlılık, istikrar, yarı eksende yüksek mertebeden doğrusal ve doğrusal olmayan diferansiyel denklemlerin çözümlerinin güç mutlak integresi.

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

MAT - 408

RİEMANN GEOMETRİSİ

BİSD

3

0

3

6

Riemann metriği, Riemann uzayı, eğrinin uzunluğu, iki vektör arasındaki açı. Mutlak türev, bir eğri üzerindeki vektör alanının ötelenmesi, jeodezikler, jeodezik koordinatlar, Riemann koordinatları. Alt uzaylar, hiperyüzeyler, eğrilik tensörü, Ricci tensörü, Bianchi birimi. Riemann eğriliği, Schur teoremi. Einstein uzayları. Hiperuzaylar için Mainardi-Codazzi denklemleri, Gauss denklemi.

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

MAT-410

OPTİMAL SÜREÇLERİN MATEMATİKSEL TEORİSİ

BİSD

3

0

3

6

Kabuledilebilen yönetici fonksiyonlar. Temel problemleri koyma. Pontryaginin Maksimum Prensibi. Maksimum prensibini müzakere etme. Örnekler. Sentez Problemi. Oynak uclu şartları ve transver Problemleri. Muhtar olmayan sistemler için Maksimum Prensibi. Ucları durağanlaştırma Problemleri. Pontryagin Maksimum Prensibi ve Belmanın Dinamik Programlama Metodu arasındaki ilişkiler.

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

MAT-412

FOURİER ANALİZİ

BİSD

3

0

3

6

Fourier serilerinden Fourier integraline geçiş, L1 uzayında Fourier dönüşümleri, L2 uzayında Fourier dönüşümleri ve Planşerel teorisi, genelleşmiş fonksiyonlar ve onların Fourier dönüşümleri, Fourier dönüşümlerin diferensiyel operatörlerle, singüler integrallerle ve potansiyellerle ilişkileri, uygulamalar.

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

MAT - 414

GENELLEŞTİRİLMİŞ FONKSİYONLAR

BİSD

3

0

3

6

Esas fonksiyonlar uzayı. Genelleştirilmiş fonksiyonlar ve Onlar üzerinde işlemler. Genelleştirilmiş fonksiyonlar uzayı. genelleştirilmiş fonksiyonların Fourier dönüşümü. Sınır değer probleminin genel çözümünün anlamı. Diferansiyel operatörün temel çözümü. Isı denklemi için Cauchy probleminin çözümü. Dalga denklemi için Cauchy probleminin çözümü.

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

MAT-416

STABİL OLMAYAN PROBLEMLER

BİSD

3

0

3

6

Temel kavramlar. Birinci türdeki Volterra ve Volterra-Stieltjesin integral denklemleri, birinci türdeki Fredholm ve Fredholm-Stieltjesin integral denklemleri, üçüncü türdeki integral denklemleri.

Kodu

Dersin Adı

Statü*

T

U

K

AKTS

MAT-418

TOPOLOJİ  II

BİSD

3

0

3

6

Kartezyen çarpım uzaylar, kartezyen çarpım topolojisi ve açık alt cümle. Kartezyen çarpım uzayında fonksiyonların sürekliliği, bir çarpım cümlesinin kapanışı, içi, sınırı ve yığılma noktası. Metrik, metrik uzay, metrik uzayın topolojisi ve açık alt cümle.Metrik uzayda süreklilik, düzgün süreklilik, yakınsaklık ve Cauchy dizisi. Kompakt uzaylar. Kompakt uzayda diziler. Kompakt uzayların kartezyen çarpımı. Lokal kompakt uzaylar.Bağlantılı uzaylar.

 *: BZD: Bölüm Zorunlu Dersi, OZD: Ortak Zorunlu Ders, BİSD: Bölüm İçi Seçmeli Ders

Eski Çerçeve ProgramıAddThis Social Bookmark Button