Denetleme Kurulu

  Prof. Dr. Rahmi ER
T.C. Yükseköğretim Kurulu Üyesi
Başkan
 

Ulukbek KARMIŞAKOV 
Üye
Maliye Bakanı vekili

 

Prof. Dr. Musa DUMAN
Üye
Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Rektörü
 

Prof. Dr. Abılabek ASANKANOV 
Üye

Kırgız Cumhuriyeti Milli Bilimler Akademisi Senato Üyesi


İsmail ERASLAN
Üye 
T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı
Yönetim Bilgi Sistemleri Daire Başkanı

 

Prof. Dr. Tölöbek ABDIRAHMANOV
Üye

Kırgız Milli İ.Arabaev Üniversitesi Rektörü

 

 

 

  Salmarbek ASANOV
Üye
Kırgız Cumhuriyeti'ne Bağlı Bütçe Politikası, Mali Analiz ve Yatırımlar Dairesi Başuzmanı