Mütevelli Heyeti

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 6 Ağustos 1996 tarih ve 22719 sayılı T.C. Resmi Gazete'de yayımlanan 96/8350 sayılı Milletlerarası Anlaşma uyarınca kurulmuş özel statüye sahip bir yüksek öğretim kurumudur.


Üniversitenin genel yönetimi, ortak işletme-ortak idare prensibinden hareketle, taraf hükümetlerce atanan sekiz kişiden müteşekkil bir Mütevelli Heyet tarafından yürütülmektedir. Heyet Başkanı ve üç üye Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından müşterek kararname ile atanmakta, Heyet'in diğer dört üyesi ise Kırgız Eğitim ve Bilim Bakanlığı'nın teklifi üzerine Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti tarafından cari usullere göre tayin edilmektedir.

 

Yılmaz TUNA
Üye
T.C. Cumhurbaşkanlığı
Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı

Muhammedkalıy ABILGAZİYEV
Üye 
Kırgız Cumhuriyeti Başbakanı 
Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN
Üye
Yükseköğretim Kurulu Üyesi
Altınay ÖMÜRBEKOVA
Üye 
Kırgız Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı

Prof. Dr. Sedat MURAT
Üye
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi

 
Gulmira KUDAYBERDİYEVA
Üye 
Kırgız Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanı    

 
 
Aziz SURAKMATOV
Üye 
Bişkek Büyük Şehir Belediye Başkanı