Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

KIRGIZİSTAN- TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) öğretim üyeleri ile doktora ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından hazırlanan “Bilimsel Araştırma Projeleri”ni desteklemekte ve teşvik etmektedir. “Bilimsel Araştırma Projeleri”nin önerilmesi, değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, sonuçların değerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili kurallar “Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi ” tarafından belirlenmektedir.

Üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında desteklenen projeler, önerinin kaynağı açısından bağımsız ve yönlendirilmiş olmak üzere ikiye ayrılır.

Bağımsız Proje: Konusu proje yürütücüsü tarafından belirlenen, öğretim üyelerinin bilimsel araştırmaları sürekliliği içerisinde yer alan, lisansüstü tezlerini de kapsayabilen araştırma veya geliştirme projeleridir.

Yönlendirilmiş Proje: Başta Kırgızistan ve Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere merkezî Asya'daki diğer ülkeler ile toplulukların ve/veya Üniversitenin bilim politikasına uygun olarak konusu, kapsamı ve gerektiğinde kadrosu Komisyon ve/veya Rektörlük tarafından belirlenecek araştırma veya geliştirme projesidir.

Bilimsel araştırma projelerine başvuruların değerlendirilmesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu marifetiyle yapılır. KTMÜ Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan araştırma projelerine destek sağlanır.

 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi (sayfa 237)

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu

  Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ ÇİZELGESİ

Yürütülen/Tamamlanmış Projeler

No

Proje Kodu

Proje Adı

Yürütücüsü

Projenin Komisyona Sunulduğu Tarih

Bütçesi

Proje Alanı

Onay'a Sunulduğu Tarih

Proje Türü

Bulunduğu Aşama

Değerlendirme

1

2015.FBE.01 Kırgızlarda Geleneksel Veteriner Hekimliği Uygulamalarının Araştırılması Prof. Dr. Asakarbek TÜLÖBAYEV 05.01.2015 3 720 $ Fen Bilimleri   Ulusal Devam ediyor 20.01.2015 Yönetim Kurulu Kararı

2

2015.FBE.02 Zamana Göre Harmonik Değişen Kuvvet Etkisi Altındaki Önerilmeli ve Rijit Zemin Üzerine Oturan Şert Plakların Elemanlar Yöntemi ile Analizi Doç. Dr. Elman HAZAR 06.02.2015 500 $ Fen Bilimleri   Uluslararası Devam ediyor 12.03.2015 Yönetim Kurulu Kararı

3

2015.FBE.03 Hadpoon Çatısının Sanal Makinalar Üzerinde Gerçeklenmesi ve Başarım Değerlendirilmesi (Y.L. Tezi Projesi) Doç. Dr. Rayımbek SULTANOV ve Göksu Zekiye ÖZEN 27.02.2015   Fen Bilimleri   Ulusal   Yürütücüsü tarafından geri çekildi

4

2015.FBE.04 Kırgızistan Doğal Ceviz Popülasyonu İçerisinden Üstün Özellikli Tiplerin Seçilmesi ve Bunların Meyve Özelliklerinin Belirlenmesi Prof. Dr. Ali Osman SOLAK 04.03.2015 6 630 $ Fen Bilimleri   Uluslararası Devam ediyor 26.03.2015 Yönetim Kurulu Kararı

5

2015.FBE.05 Kamu İnternet sitelerinde kullanılabilirlik ve güvenlik: Türkiye ve Kırgızistan örneği Dr. Rita İSMAİLOVA 30.10.2015   Fen Bilimleri   Uluslararası    

6

2015.FBE.06 Kırgızistan'ı Uluslararası Müsabakalarda Temsil Eden Milli Sporcuların Performans Analizleri Yard.Doç.Dr. Bilal DEMİRHAN 18.11.2015 11.600 $ Fen Bilimleri   Uluslararası   01.12.2015 tarihli Yönetim Kurulunda kabul edildi

7

2015.SBE.02 ‘Kırgızistan’da Türkiye Bursları Öğrenci Seçimi: Diğer Ülkelerin Tecrübelerinden Yararlanma’ Yard.Doç.Dr. Seyit Ali AVCI 06.03.2015 4400 TL (Yurtdışı Türkler Başkanlığından) Sosyal Bilimleri   Uluslararası   12.5.2015 Yönetim Kurulunda kabul edildi

8

2015.SBE.03 Kırgızistan’da Dini Etki Mekanizmaları ve Kırgız Toplumunda Dini Gelişmenin Karakteristiği Prof.Dr. Suat CEBECİ 20.03.2015 2,865 $ Sosyal Bilimleri   Uluslararası   12.5.2015 Yönetim Kurulunda kabul edildi

9

2015.SBE.04 Kırgızistan’da Göçün Sosyo-Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Etkilerinin Tesbiti Prof.Dr. Hayati BEŞİRLİ 25.03.2015 5.676 $ Sosyal Bilimleri   Uluslararası   17.06.2015 Yönetim Kurulunda kabul edildi

10

2015.SBE.05 Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin Kırgızistan’a Etkileri ve Halkın Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Algısı Prof.Dr. Niyazi USTA 30.03.2015   Sosyal Bilimleri   Ulusal   17.06.2015 Yönetim Kurulunda kabul edildi

11

2015.SBE.06 Türk Tarihinden Seçme Şahsiyetler Prof.Dr. Fahri UNAN 08.04.2015 500 $ Sosyal Bilimleri   Ulusal   12.5.2015 Yönetim Kurulunda kabul edildi

12

2015.SBE.07 Issık Köl Teskey Alatoo Arkeolojik Prof.Dr. Kubatbek TABALDİYEV 20.05.2015 11.350 $ Sosyal Bilimleri   Ulusal   02.06.2015 Yönetim Kurulunda kabul edildi

13

2015.SBE.08

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğrencilerinin Değer Yönelimleri Araştırması

Prof.Dr. Sebahattin BALCI

12.02.2015 (04.06.2015)

  Sosyal Bilimleri   Ulusal Tamamlandı Komisyonda 17.06.2015 Yönetim Kurulunda Kesin Raporu kabul edildi

 

 

2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ ÇİZELGESİ

Yürütülen/Tamamlanmış Projeler

No

Proje Kodu

Proje Adı

Yürütücüsü

Projenin Komisyona Sunulduğu Tarih

Bütçesi

Proje Alanı

Onay'a Sunulduğu Tarih

Proje Türü

Bulunduğu Aşama

Değerlendirme

1

2014.SOB.01

Kırgızca-Türkçe Sözlük Yazımı

Prof. Dr. Ekrem ARIKOĞLU

17.01.2014

1.000 $

Sosyal Bilimleri

21.02.2014

Ulusal

Devam ediyor

 

2

2014.SOB.02

Kültürel Etkileşim

Prof. Dr. Sebahattin BALCI

10.02.2014

120.000 Som

Sosyal Bilimleri

21.02.2014

Ulusal

Devam ediyor

 

3

2014.SOB.03

Kırgızistan'da Ahıskalı Türkler

Prof. Dr. Sebahattin BALCI

30.04.2014

10.549 $

Sosyal Bilimleri

 

Uluslararası

Devam ediyor

10.06.2014 Y.K'da kabul edildi

4

2014.SOB.04

Isık-Köl Teskey Ala-Too Arkeoloji Araştırmaları

Prof. Dr. Kubatbek TABALDİEV

08.05.2014

8.600 $

Sosyal Bilimleri

 

Ulusal

Devam ediyor

10.06.2014 Y.K'da kabul edildi

5

KTMÜ-BAP-0035

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öss Sonuçlarının Analizi

Prof. Dr. Sebahattin BALCI

27.10.2014

 

Sosyal Bilimleri

 

Ulusal

Tamamlandı

 

6

 

Öğrencilerinin Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Hakkında Sahip Oldukları Metaforlar

Doç. Dr. Hakan DÜNDAR

       

Ulusal

Tamamlandı

 

7

2014.FBE.01

Kırgız Ballarının Bileşimi üzerine araştırma

Prof. Dr. Ali Osman SOLAK

24.11.2014

10.348 $

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Uluslararası

Devam ediyor

 

2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ ÇİZELGESİ

Yürütülen/Tamamlanmış Projeler

No

Proje Kodu

Proje Adı

Yürütücüsü

Projenin Komısyona Sunulduğu Tarih

Bütçesi

Proje Alanı

Onay'a Sunulduğu Tarih

Proje Türü

Bulunduğu Aşama

Değerlendirme

1

2013.SOB.01

“Kırgızistan Basın Tarihi: Erkin Too Gazetesi (1924-1927)”

Dr. Gulzada NARMAMATOVA

07.01.2013

3.040 $

Sosyal Bilimler

27.02.2013

Ulusal

Tamamlandı

 

2

2013.SOB.02

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi: Teskey Alatoo “Tuura Suu” Arkeoloji Araştırmaları

Prof. Dr. Kubatbek TABALDİEV

30.05.2013

5.683 $

Sosyal Bilimler

01.07.2013

Ulusal

Tamamlandı

 

3

2013.SOB.03

Kırgızistan'da Toplumsal Barışın Sağlanması için Barış Eğitimi

Yard. Doç. Dr. Seyit Ali AVCU

27.06.2013

24.160 TL

Sosyal Bilimleri

13.09.2013

Uluslararası

Devam ediyor

 

4

2013.SOB.04

Kırgızistan'da Dini Grupların Teşkilatlanması ve Aktiviteleri

Yard. Doç. Dr. Seyit Ali AVCU

27.06.2013

26.140 TL

Sosyal Bilimleri

13.09.2013

Uluslararası

Devam ediyor

Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Projesi

5

2013.SOB.05

Kırgızistan Cumhuriyeti'nde Vatandaş Kimlik Meseleleri (Sosyolojik Araştırma)

Prof. Dr. Kusein İSAEV

21.10.2013

11.719 $

Sosyal Bilimleri

07.02.2014

Ulusal

Devam ediyor

Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Projesi

6

2013.SOB.06

Kırgızistan'da Dini Durum, Din Eğitimi, Durum Analizi ve Önerileri

Prof. Dr. Suat CEBECİ

21.10.2013

13.584 $

Sosyal Bilimleri

23.10.2013

Ulusal

Tamamlandı

Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Projesi

7

2013.SOB.07

Kırgızistan'da Mikro Kredinin Girişimciliğinin Gelişimi Üzerindeki Etkisi

Doç. Dr. Turusbek ASANOV

01.11.2013

6.508 $

Sosyal Bilimleri

18.09.2013

Ulusal

Devam ediyor

Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Projesi

8

2013.SOB.08

Kırgızistan Sağlık Sisteminin Analizi

Doç. Dr. Damira CAPAROVA

01.11.2013

11.115 $

Sosyal Bilimleri

18.09.2013

Ulusal

Devam ediyor

Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Projesi

9

2013.FEB.01

Biçimsel İçerik Yönetim, Değerlendirme ve Yayınlama Sistemi Geliştirilmesi

Doç. Dr. Mehmet TEKEREK

27.05.2013

3.360 $

Fen Bilimleri

01.07.2013

Uluslararası

Devam ediyor

Kesin Rapor 10.06.2014'te Y.K. kabul edildi

10

2013.FBE.02

Kırgızistanda Dağılış Gösteren Yak Sığır (Bos grunneiens), İnek (B. Primigenius taurus), Koyun (ovis ammon aries) Keçi (capra hircus) lerin İşkembe ve Atların (Equus ferus caballus) Bağırsak Fermentörü Silli Protopzoan Faunası'

 

06.12.2013 .

1420 $

Fen Bilimleri  

Uluslararası

Devam ediyor

 

2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ ÇİZELGESİ

Yürütülen/Tamamlanmış Projeler

No

Proje Kodu

Proje Adı

Yürütücüsü

Projenin Komısyona Sunulduğu Tarih

Bütçesi

Proje Alanı

Onay'a Sunulduğu Tarih

Proje Türü

Bulunduğu Aşama

Değerlendirme

1

2012.SOB.01

Kırgız Halkının Yatırım Araçları Tercihi ve Yatırım Davranışının Davranışsal Finanas Teorisis Kapsamında Araştırılması

Doç.Dr. Ebru ÇAĞLAYAN

10.10.2012

31 955 Som

Sosyal Bilimler

16.02.2012

Ulusal

Tamamlandı

Yön. Kurulu 18.09.2015

2

2012.SOB.02

“Kırgızistan'da Özel Sektörün İhtiyaçlarına Yönelik Sertifikalı Eğitim Programlarının Geliştirilmesi ve Pilot Uygulama”

Doç. Dr. Şenol ÇAVUŞ

12.01.2012

5.595 $

Sosyal Bilimler

16.02.2012

Ulusal

Tamamlandı

 

3

2012.SOB.03

Uygarlık Sürecinde Türk Dünyası Halklarının Sosyal Kimliği: Kırgızistan Örneği (Bişkek-Çüy Bölgesi)

Prof. Dr. Kuseyin İSAYEV

10.10.2012

1.200 $

Sosyal Bilimler

16.10.2012

Ulusal

Devam ediyor

Düzeltilmiş Kesin Rapor bekleniyor

4

2012.SOB.04

“Kırgızistan'ın Gizemli Türk Boyu Türk atalar (Barlaslar) Tarih-Dil-Kültür Araştırma Tespit ve Değerlendirme”

Doç. Dr. İsmail DOĞAN

10.10.2012

6.799 $

Sosyal Bilimler

15.10.2012

Ulusal

Devam ediyor

4 Eylül 2014'te Ü.Y.K kesin Rapor kabul edildi

5

2012.SOB.07

Kaşgar ve URUMÇİDEN DERLEMELER (DİL ve FOLKLOR ARAŞTIRMA, TESPİT ve DEĞERLENDİRMESİ)

Prof. Dr. Ekrem ARIKOĞLU

12.12.2012

6.850 $

Sosyal Bilimler

20.12.2012

Ulusal

Devam ediyor

 

6

2012.FEB.04

Yakların Sindirim Sistemindeki MALT'ın Morfofonksiyonel Durumu

Doç. Dr. Nurbek ALDAYAROV

13.11.2012

13.500 $

Fen Bilimleri

20.11.2012

Ulusal

Devam Ediyor